PUBLICATIONS

Foto voluntariat Centre Penitenciari Cuatre Camins

Agrair a la Fundació Pare Manel i al Rodrigo Stocco la possibilitat de realitzar el meu primer foto voluntariat, retratant als presos del Centre Penitenciari Cuatre Camins i en especial als de la Galeria 2, uns cracks! I a Foto K i Profoto pel material per poder dur-lo a terme.

Read more
PUBLICATIONS

Banc Imatges Infermeres

El Banc d’Imatges Infermeres és el primer banc d’imatges d’accés lliure que reflecteix la feina real de les infermeres i infermers, mostrant-los en el seu rol autònom com a professionals clau del sistema de salut. Aquesta iniciativa del COIB té l’objectiu de mostrar la professió infermera tal com és i canviar la manera com se la sol representar, sovint reflectint estereotips que són molt lesius per a la professió i que no responen a la realitat El seu contingut, mostra fotografia documental per fer evident el cuidar com aportació principal de les infermeres cap als usuaris, recollir l’exercici de la professió en tota la seva heterogeneïtat i mostrar els professionals […]

Read more
EXHIBITIONS

Retrat de Família · Barcelona DOCfield 2018

Instal·lació fotogràfica col·lectiva fruit d’una convocatòria oberta a fotògrafs professionals que busca reflexionar sobre la família, els clans, tribus i parentiu, i la seva representació, partint de la idea que la família no és solament allò que es rep sinó que també es produeix. La família es genera constantment i s’enforteix, donant significat a llaços ja existents o creant nous vincles  

Read more